St. Het Lichtpunt
evangelisatie en onderwijs

Wij zijn een Chr. Ontmoetingscentrum die gevestigd is in het centrum van Barneveld.

Als Chr. Ontmoetingscentrum De Herberg belijden wij Jezus Christus  als onze Here en Heiland.  Onze gemeente vormt samen met alle andere gemeentes op deze wereld het lichaam van Christus. Het is ons verlangen om op de plek waar God ons gesteld heeft tot een hand en een voet te zijn. 

De gemeente is ontstaan vanuit samenkomsten die vanaf 1999 werden gehouden in het gebouw “De Herberg” aan de Catharijnesteeg 11 in Barneveld. Vanuit een vaste groep bezoekers van deze samenkomsten is de gemeente in september 2001 opgericht.

Als gemeente willen wij een herberg zijn naar het voorbeeld van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Zorg dragen en in barmhartigheid naar elkaar omzien zijn daarbij onze kernwoorden. Wij hebben drie pijlers:

1)      Goed doen en zorgdragen voor onze eigen broeders en zusters in de gemeente naar de opdracht uit Galaten 6:10. Dit krijgt onder andere vorm door een evenwichtige Bijbelse prediking van genade en heiliging, het toepassen van de tucht vanuit de liefde van de Here Jezus, ruimte voor ontmoeting, huisbezoeken en gemeentepastoraat.

2)      Met ontferming omzien naar gewonde mensen, zoals Jezus die met ontferming bewogen was over hen die voortgejaagd en afgemat waren (Mattheüs 9:36). Wij geven hier vorm aan door ons gebouw op vrijdag en zaterdag open te doen waarbij iedereen welkom is om binnen te komen, een maandelijkse genezingsdienst en het tijdelijk beschikbaar stellen van opvangplaatsen voor mensen met noden.

3)   Het uitreiken naar de verlorenen naar de opdracht van Jezus uit Marcus 16:15 om het evangelie aan iedereen te verkondigen. Deze opdracht geven wij vorm door vanuit de gemeente landelijke evangelisatiecampagnes  te organiseren en ons gebouw op vrijdag en zaterdag open te stellen voor bezoekers.

Klik HIER voor de website van De Herberg